BOSCH : ACA0011P, AC741030, AC743890

ACA0011P, AC741030, AC743890
LegendaAlternator - legenda 1
Utilizat in autovehiculele
Marca/OEMTensiuneAmperajABCD
BOSCH
AC741030 0120469119 AC743890 A0091549902 A0101548902 0101549202 0120468143 6033GB3010 6033GB3023 A0101548902 AAN3112
24V100A358000
 
Produse in stoc:
Pret de lista
Pret net
Pret carcasa:
Nr de bucati:

Descriere:

MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1017 4.2    [OM904.911]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1017 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1023 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1024 6.4    [OM902.916][OM906.915]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1214 4.3    [OM904.910][OM904.916]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1215 4.3    [OM900.912][OM904.922]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1216 4.3    [OM900.912][OM904.922]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1217 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1223 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1224 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1225 6.4    [OM906.919]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1228 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1229 6.4    [OM906.911][OM906.916]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1317 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1323 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1324 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1325 6.4    [OM906.919]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1328 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1329 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1517 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1523 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1524 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1525 6.4    [OM906.919]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1528 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1529 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1823 6.4    [OM906.920]    01.2002-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1828 6.4    [OM906.921]    01.2002-08.2006   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1829 6.4    [OM906.921]    01.2002-08.2006   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1831 11.9    [OM541.920]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1832 11.9    [OM541.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1835 11.9    [OM541.922][OM541.927]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1836 11.9    [OM541.942]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1840 11.9    [OM541.923][OM541.924]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1841 11.9    [OM541.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1843 11.9    [OM541.921][OM541.925]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1844 11.9    [OM541.921][OM541.946]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1848 15.9    [OM542.921][OM542.925]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1850 15.9    [OM542.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1853 15.9    [OM542.920]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1854 15.9    [OM542.942]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1857 15.9    [OM542.922]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    1858 15.9    [OM542.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2031 11.9    [OM541.920][OM541.926]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2032 11.9    [OM541.920][OM541.926][OM541.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2035 11.9    [OM541.922]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2036 11.9    [OM541.922][OM541.927][OM541.942][OM541.943]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2040 11.9    [OM541.923]    09.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2041 11.9    [OM541.924][OM541.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2043 11.9    [OM541.925]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2044 11.9    [OM541.921][OM541.925][OM541.946]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2048 15.9    [OM542.925]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2050 15.9    [OM542.940][OM542.941]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2053 11.9    [OM542.920]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2523 6.4    [OM906.920]    05.1998-09.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2528 6.4    [OM906.921]    05.1998-09.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2531 11.9    [OM541.920][OM541.922][OM541.940][OM541.942]    09.1996-10.2002    3
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2532 11.9    [OM541.920][OM541.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2535 11.9    [OM541.922]    09.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2536 11.9    [OM541.922][OM541.943][OM541.942]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2540 11.9    [OM541.923][OM541.944]    09.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2541 11.9    [OM541.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2543 11.9    [OM541.925][OM541.946]    09.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2544 11.9    [OM541.946]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2548 15.9    [OM542.921]    09.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2553 15.9    [OM542.920]    09.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2557 15.9    [OM542.922]    09.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2628 6.4    [OM906.921]    05.1998-09.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2631 11.9    [OM541.920]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2632 11.9    [OM541.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2635 11.9    [OM541.922]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2636 11.9    [OM541.942]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2640 11.9    [OM541.923]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2641 11.9    [OM541.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2643 11.9    [OM541.925]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2644 11.9    [OM541.946]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2648 15.9    [OM542.921]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2650 15.9    [OM542.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2653 15.9    [OM542.920]    04.1996-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2654 15.9    [OM542.942]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2657 15.9    [OM542.922]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    2658 15.9    [OM542.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3231 11.9    [OM541.920][OM541.940]    04.1997-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3232 11.9    [OM541.920][OM541.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3235 11.9    [OM541.922][OM541.942]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3240 11.9    [OM541.923]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3241 11.9    [OM541.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3243 11.9    [OM541.924][OM541.925]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3331 11.9    [OM541.920][OM541.940][OM541.970][OM541.926]    04.1997-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3332 11.9    [OM541.920][OM541.940][OM541.970]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3335 11.9    [OM541.922]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3336 11.9    [OM541.942]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3340 11.9    [OM541.923][OM541.924]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3341 11.9    [OM541.923][OM541.944]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3343 11.9    [OM541.921][OM541.925]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3344 11.9    [OM541.946][OM541.947]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3346 11.9    [OM541.948]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3348 15.9    [OM542.921][OM542.925]    04.1997-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3350 15.9    [OM542.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3351 15.9    [OM542.940]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3353 15.9    [OM542.920]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3354 15.9    [OM542.942][OM542.962]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3355 15.9    [OM542.942][OM542.962]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    3357 15.9    [OM542.922]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    4140 11.9    [OM541.923][OM541.944]    04.1997-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    4143 11.9    [OM541.921][OM541.925]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    4144 11.9    [OM541.925][OM541.946][OM541.976]    04.2003-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    4148 15.9    [OM542.921][OM542.925]    04.1997-10.2002   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    614 4.3    [OM904.908]    09.1996-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    712 4.3    [OM900.911][OM900.917][OM904.915][OM904.909]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    713 4.3    [OM904.915][OM900.911][OM900.917][OM904.909]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    714 4.2    [OM904.910][OM904.916]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    715 4.3    [OM900.912][OM900.918][OM904.922]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    716 4.3    [OM904.922][OM900.912][OM900.918]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    717 4.2    [OM904.911][OM904.917]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    812 4.3    [OM904.908][OM904.923]    09.1996-01.2001   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    814 4.2    [OM904.910][OM904.916]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    814 4.3    [OM904.908]    09.1996-01.2001   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    815 4.3    [OM904.922][OM906.922][OM900.912][OM900.918]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    816 4.3    [OM904.922][OM900.912][OM900.918]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    817 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    823 6.4    [OM902.916]][OM906.915]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    824 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    915 4.3    [OM900.912][OM900.918][OM904.922]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    916 4.3    [OM904.922]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    917 4.2    [OM904.911]    01.1998-10.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    923 6.4    [OM906.910]    01.1998-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    924 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    10.2004-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 345 6.4    [OM906.960]    11.2001-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 530 G 6.4    [OM906.930][OM906.960][OM909.921][OM906.961][OM909.901]    01.1999-09.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 530 L 6.4    [OM906.930][OM909.921]    01.1999-09.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 530 N 6.4    [OM906.962]    04.2000-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 530 N3 6.4    [OM906.930]    01.1998-09.2004   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 810 4.3    [OM904.904]    09.1996-01.2001   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 814 4.3    [OM904.908]    09.1996-01.2001   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    O 815 4.3    [OM904.923]    09.1996-01.2001   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    U 300 4.2    [OM904.927][OM904.928]    04.2000-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    U 400 4.2    [OM904.928]    04.2000-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    U 400 6.4    [OM906.935]    04.2000-   
MERCEDES BENZ TRUCKS & BUSES    U 500 6.4    [OM906.935][OM906.955]    02.2001-   

Galerie foto


Lista echivalentelor:

CodFuliePlugMarca/OEMVAABCDPret de listaPret netStocPret carcasa 

 

Detalii contact:

autocomplet srl Cod: 810570 Sos.Vizirului Km 10, Braila - Romania, Tel/fax: +40239652890; 0746 027 226; 0724 778 949

Site map - Alternator | Electromotor